My Kamado Joe Big Joe Next to My Chargriller Akorn

A short clip showing my new Kamado Joe Big Joe next to my old Chargriller King Griller (AKA the Akorn). Kamado Joe Big Joe: http://amzn.to/2oE0cJz Kamado Joe Big Joe Cover: http://amzn.to/2oDWKi0 Char-Griller Akorn Kamado Kooker: http://amzn.to/2oCGhvg Akorn Grill Cover: http://amzn.to/2nbGDIA